top of page

Acerca de

iStock-625741366.jpg

Ungecoaching

Ifølge den nationale sundhedsprofil der er udgivet om danskernes sundhed og trivsel i 2018, er der flere og flere unge mennesker der direkte mistrives. Særligt blandt unge kvinder er andelen der har stress og har et dårligt mentalt helbred steget. Således viser undersøgelsen af 40% af danske unge kvinder i alderen 16 til 24 år har et højt stressniveau.

I Coaching House coacher jeg unge mennesker med mange forskellige udfordringer og ønsker til forandringer i deres liv.

At være ung og på vej til at blive voksen, er et af de sværeste steder i livet.

Tiden kan være forbundet med en masse usikkerhed, følelsen af ikke at være god nok og ikke at kunne leve op til andres og egne forventninger.

Der er utrolig mange unge mennensker der har dårligt selvværd og som er usikker på deres egen identitet.

Dette giver sig ofte udtryk i manglende tro på sig selv og egne evner til at kunne klare de udfordringer, den unge kommer ud for. Det kan være lige fra eksamen til fremlæggelser, at være social med sine kammerater, kæresteri, forholdet til forældre, lærere osv.

Det kan blandt mange emner være: 

 • Et bedre selvværd

 • En større tro på egen præstation

 • En større sikkerhed i at fremlægge

 • Bedre til at håndtere eksamen

 • Hjælp til at træffe store beslutninger

 • Hjælp til at slippe angst

 • At håndtere stress

 • At få styr på tankemylder

 • Bedre forhold til forældre

 • At blive bedre til at sige til og fra

 • Håndtering af konflikter

 • At finde motivationen

 • At sætte nye mål

 • Kærestesorger

Der kan planlægges forløb ”uden for huset”, uden for normal arbejdstid, via Skype eller telefon – du bestemmer.

Alle forløb er underlagt regler om anonymitet og fuld diskretion i henhold til ICI bestemmelserne

bottom of page