top of page

Acerca de

iStock-1064027420.jpg

Stresscoaching

Stress er en helt naturlig reaktion, når vi oplever at have så travlt eller blive udsat for situationer der er belastende, at vi har svært ved at honorerer. det. Det er altså organismens forsøg på at få os til at fungere optimalt i en belastet situation. 

Det er helt forskelligt, hvad vi oplever som stressende, og vi kan opleve stress som mere eller mindre belastende alt afhængig af hvor meget overskud vi har.

Når vi bliver udsat for stress kan vi få forskellige fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Disse kan eksempelvis være hovedpine, hjertebanken, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, angst, lav selvfølelse, søvnløshed, vrede, ubeslutsomhed, sygefravær og at man mister overblikket. 

Ved den kortvarige stress vil symptomerne forsvinde, når vi fjerner det der udløser stressen. 

Ved langvarig stress skal vi fjerne belastningen, men også give kroppen mulighed for at komme sig igen.

Hvis vi ignorerer symptomerne risikere vi vedvarende, langvarig stress som kan udvikle sig til helbredstruende problemer.

 

Stresscoaching arbejder i dybden med din stress.

l Coaching house arbejde jeg på at identificerer dine stressorer og finde løsninger til at minimere eller fjerne disse. Du vil få værkstøjer til afstresning, og jeg vil sætte fokus på dine styrker og hvordan du kan bruge disse i forbindelse med afhjælpning eller forebyggelse af stressen. 

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen udgør voksne danskere med et højt stress niveau 21% i 2010 og 25% i 2017. Især kvinder er ramt. Hver 5 stressramt er i beskæftigelse, her gælder det omkring halvdelen blandt arbejdsløse, førtidspensionister eller mennesker der på anden vis er uden for arbejdsmarkedet.


 

Der kan planlægges forløb ”uden for huset”, uden for normal arbejdstid, via Skype eller telefon – du bestemmer.

Alle forløb er underlagt regler om anonymitet og fuld diskretion i henhold til ICI bestemmelserne

Ønsker du at vide mere ?

Kontakt mig herunder

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Tak for din besked
bottom of page