top of page

Beskæftigelsesrettet individuel indsats

Borgere med nedsat funktionsevne, enten fysisk eller psykisk, eller med omfattende sociale problemer, kan have gavn af en mentor. Her kan borgeren få den individuelle håndholdte støtte, hjælp og omsorg der kan være med til at få en hverdag til at fungere for den enkelte, og til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

I Coaching House tilbyder vi mentor støtte hvor der er fokus på den enkelte borgers situation, behov og mål for fremtiden. Der vil blive arbejdet ud fra en anerkendende og coachende tilgang, hvor der blandt andet vil være fokus på at etablere støttende strategier i forhold til at få skabt rammer og rutiner. 

I alle forløb vil der blive arbejdet med motivation, selvværd og udvikling af kompetencer. Der udarbejdes rapport efter endt forløb.

Forløb

Socialrettet mentorstøtte 
Jf. LAB § 91

Forbedre sociale og helbredsmæssige forudsætninger, så det bliver muligt at deltage i arbejdsmarked- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Herunder støttende samtaler, udvikling af strategier i forhold til oplevede udfordringer, motivationsarbejde og opbygning af selvværd/selvtillid. Støtte og eventuelt følgeskab i forhold til kontakt til diverse instanser som læger, psykiatere, psykologer, kommunen eller lign.

Funktionsevnebeskrivelse
Jf. LAB § 91

Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse, baseret på analyse af ADL-færdigheder samt Socialstyrelsens model og metoder for voksenudredning. Funktionsbeskrivelsen udarbejdes via samtaler og hjemmebesøg, samt andre nødvendige tiltag i forhold til afdækning af funktionsevnen.

Mentorstøtte inklusiv praktikforløb.
Jf. LAB § 91

Praktiksøgning, oprettelse af praktik i forhold til afklaringsforløb, støtte til gennemførelse samt udarbejdelse af praktikbeskrivelse, med fuld afdækning af borgerens fysiske og psykiske arbejdsevne samt skånebehov. 

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page