top of page

Individuel indsats

Borgere med nedsat funktionsevne, enten fysisk eller psykisk, eller med omfattende sociale problemer, kan have gavn af en mentor. Her kan borgeren få den individuelle håndholdte støtte, hjælp og omsorg der kan være med til at få en hverdag til at fungere for den enkelte, og til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

I Coaching House tilbyder vi mentor støtte hvor der er fokus på den enkelte borgers situation, behov og mål for fremtiden. Der vil blive arbejdet ud fra en anerkendende og coachende tilgang, hvor der blandt andet vil være fokus på at etablere støttende strategier i forhold til at få skabt rammer og rutiner. 

I alle forløb vil der blive arbejdet med motivation, selvværd og udvikling af kompetencer. Der udarbejdes rapport efter endt forløb.

Forløb

Socialrettet mentorstøtte 

Forbedre sociale og helbredsmæssige forudsætninger, så det bliver muligt at deltage i arbejdsmarked- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Herunder støttende samtaler, udvikling af strategier i forhold til oplevede udfordringer, motivationsarbejde og opbygning af selvværd/selvtillid. Støtte og eventuelt følgeskab i forhold til kontakt til diverse instanser som læger, psykiatere, psykologer, kommunen eller lign.

Mentorstøtte inklusiv praktikforløb.

Praktiksøgning, oprettelse af praktik i forhold til afklaringsforløb, støtte til gennemførelse samt udarbejdelse af praktikbeskrivelse, med fuld afdækning af borgerens fysiske og psykiske arbejdsevne samt skånebehov. 

Støtteforløb
Jf. SEL § 54

Støtteperson til forældre med anbragte børn.

Med fokus på at støtte og lytte til forældrene , hjælpe med forberedelse til møder samt støtte under og efter møderne, hjælp til at læse og forstå dokumenter, breve og beslutninger, støtte forældrene til at bevare og forbedre kontakten til deres barn, deltagelse i møder ved forældrenes behov, støtte til et godt og respektfuldt samarbejde med de forskellige aktører.

bottom of page